راهکارهای کاهش مصرف سوخت

گرم کردن موتور تنظیم بودن موتور باد لاستیک

راهکارهای کاهش مصرف سوخت

گرم کردن موتور تنظیم بودن موتور باد لاستیک

سه‌‌شنبه، ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۴:۲۰

راهکارهای  کاهش مصرف سوخت

1.گرم کردن موتور نیازی به درجا کارکردن زیاد خودرو نیست بلکه به آرامی حرکت کردن بعد شتاب گرفتن

2. از تنظیم بودن موتور خاطرجمع باشیم و از سرویسهای جدول زمانبندی دفترچه راهنما و سرویسهای دوره ایی به موقع

3. استفاده غیر ضروری از کار کردن کولر اتومبیل

4. در جاده های ناهموار به آرامی رانندگی کردن و از دادن گاز اضافه خودداری نمودن

5. باد لاستیک تنظیم باشد

6. فاصله ایمن با خودروی جلو که نیاز به گرفتن ترمز اضافه نباشد

7. استفاده نکردن از باربند غیر استاندارد

8. در سرعت های بالا از پائین کشیدن شیشه های جانبی خودرو خودداری نموده زیرا باعث افزایش سوخت میشود

9. تنظیم نبودن زاویه چرخها

10. زمانی که باد مخالف سمت شما می وزد بهتر است با سرعت کمتری رانندگی کنید.

11. از ترمز ناگهانی خودداری کنید

12. هنگام مواجه با برف و گل و ماسه حرکت با دنده 2 و به آرامی گاز را فشار دهید تا از درجا چرخیدن لاستیک خودرو جلوگیری شود.

13. در بارش برف از زنجیر چرخ استفاده شود.

14. در صورت توقف بیش از 3 دقیقه خودرو را خاموش کنید.


راهکارهای کاهش مصرف سوخت
راهکارهای کاهش مصرف سوخت
راهکارهای کاهش مصرف سوخت

نظری وارد نشده است، شما اولین باشید ...