عضو طرح آموزشگاه‌های هوشمند

امکان ثبت‌نام، تعیین دوره تئوری، تعیین جلسات عملی و واریز شهریه از طریق سامانه هوشمند آموزشگاه

مربیان برگزیده

گلچینی از بهترین مربیان آموزش رانندگی را برای آموزش به شما برگزیده‌ایم.

دوره‌های آنلاین

علاوه بر دوره‌‌های تئوری بصورت آنلاین، امکان انتخاب مربی و تعیین جلسات بصورت آنلاین برای شما فراهم شده است.

آخرین دوره‌های تئوری

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: شنبه، ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

#ردیف جلسه موضوع تاریخ شروع پایان مدرس
۱ تاریخ: شنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۱۲
ساعت: ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰
مدرس: جناب سرهنگ منتظری
موضوع: آیین نامه
آیین نامهشنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۱۲۱۸:۰۰۲۰:۰۰جناب سرهنگ منتظری
۲ تاریخ: یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
ساعت: ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰
مدرس: جناب سرهنگ منتظری
موضوع: آیین نامه
آیین نامهیک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۱۳۱۸:۰۰۲۰:۰۰جناب سرهنگ منتظری
۳ تاریخ: دوشنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۱۴
ساعت: ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰
مدرس: جناب سرهنگ منتظری
موضوع: آیین نامه
آیین نامهدوشنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۱۴۱۸:۰۰۲۰:۰۰جناب سرهنگ منتظری
۴ تاریخ: سه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
ساعت: ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰
مدرس: جناب سرهنگ منتظری
موضوع: آیین نامه
آیین نامهسه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۱۵۱۸:۰۰۲۰:۰۰جناب سرهنگ منتظری
۵ تاریخ: چهارشنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
ساعت: ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰
مدرس: جناب سرهنگ منتظری
موضوع: آیین نامه
آیین نامهچهارشنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۱۶۱۸:۰۰۲۰:۰۰جناب سرهنگ منتظری
۶ تاریخ: پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: مهندس مهدی بصیری
موضوع: فنی
فنیپنج‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۱۷۱۶:۰۰۱۸:۰۰مهندس مهدی بصیری
۷ تاریخ: جمعه، ۱۴۰۱/۰۹/۱۸
ساعت: ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰
مدرس: مهندس مهدی بصیری
موضوع: فنی
فنیجمعه، ۱۴۰۱/۰۹/۱۸۱۲:۰۰۱۴:۰۰مهندس مهدی بصیری
۸ تاریخ: شنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۱۹
ساعت: ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰
مدرس: جناب سرهنگ منتظری
موضوع: آیین نامه
آیین نامهشنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۱۹۱۸:۰۰۲۰:۰۰جناب سرهنگ منتظری

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: شنبه، ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

#ردیف جلسه موضوع تاریخ شروع پایان مدرس
۱ تاریخ: شنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۱۲
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: جناب سرهنگ منتظری
موضوع: آیین نامه
آیین نامهشنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۱۲۱۶:۰۰۱۸:۰۰جناب سرهنگ منتظری
۲ تاریخ: یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: جناب سرهنگ منتظری
موضوع: آیین نامه
آیین نامهیک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۱۳۱۶:۰۰۱۸:۰۰جناب سرهنگ منتظری
۳ تاریخ: دوشنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۱۴
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: جناب سرهنگ منتظری
موضوع: آیین نامه
آیین نامهدوشنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۱۴۱۶:۰۰۱۸:۰۰جناب سرهنگ منتظری
۴ تاریخ: سه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: جناب سرهنگ منتظری
موضوع: آیین نامه
آیین نامهسه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۱۵۱۶:۰۰۱۸:۰۰جناب سرهنگ منتظری
۵ تاریخ: چهارشنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: جناب سرهنگ منتظری
موضوع: آیین نامه
آیین نامهچهارشنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۱۶۱۶:۰۰۱۸:۰۰جناب سرهنگ منتظری
۶ تاریخ: پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
مدرس: آقای مهندس بصیری
موضوع: فنی
فنیپنج‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۱۷۱۴:۰۰۱۶:۰۰آقای مهندس بصیری
۷ تاریخ: جمعه، ۱۴۰۱/۰۹/۱۸
ساعت: ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰
مدرس: آقای مهندس بصیری
موضوع: فنی
فنیجمعه، ۱۴۰۱/۰۹/۱۸۱۰:۰۰۱۲:۰۰آقای مهندس بصیری
۸ تاریخ: شنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۱۹
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: جناب سرهنگ منتظری
موضوع: آیین نامه
آیین نامهشنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۱۹۱۶:۰۰۱۸:۰۰جناب سرهنگ منتظری

دوره آموزش تئوری (آیین‌نامه - فنی) رانندگی

دلیل روشن نشدن خودرو درفصل سرما

با فرا رسیدن فصل سرما و کاهش دما، روشن کردن خودرو برای برخی افراد به خصوص افرادی که در مناطق سردسیر زندگی می‌کنند، به مسئله ای بغرنج تبدیل می‌شود؛ چرا که در بیشتر مواقع اتومبیل به سختی روشن می‌شود. اما آیا می‌دانید علت این مشکل چه می‌تواند باشد؟ با ما همراه باشید تا به بررسی علل دیر روشن شدن خودرو در آب و هوای سرد بپردازیم:

پنل شما

فعالیت‌های آموزشی را خودتان مدیریت کنید ...

توسط پنل اختصاصی هنرآموزانِ آموزشگاه امکان مدیریت کلیه فعالیت‌های آموزشی شامل مشاهده دوره‌های تئوری فعال، ثبت‌نام در دورهٔ آیین‌نامه و فنی مورد نظرتان، مشاهده مربیان آموزشگاه و تعیین جلسات تمرین شهر توسط خودتان، واریز شهریه، بصورت آنلاین یا کارت به کارت، مشاهده جلسات تئوری و جلسات عملی و وضعیت هرکدام، مشاهده ریز تراکنش‌های واریزی و ...

پنل آموزشی هنرآموزان

مربیان ما

برگزیده‌ای از بهترین‌ها

مژگان خوش طینت

تاریخ استخدام: ۱۳۹۵/۰۲/۲۱

مربی آموزش مهارت عملی رانندگی

نیلوفر میوند

تاریخ استخدام: ۱۳۹۶/۰۲/۳۱

مربی آموزش مهارت عملی رانندگی

محسن آخوندی

تاریخ استخدام: ۱۴۰۰/۰۸/۱۷

مربی آموزش مهارت عملی رانندگی

فریده سعادتی آناقزی

تاریخ استخدام: ۱۳۸۵/۰۸/۰۴

مربی آموزش مهارت عملی رانندگی

معصومه رهنما

تاریخ استخدام: ۱۴۰۰/۰۴/۰۷

مربی آموزش مهارت عملی رانندگی

اصغر محراب زاده

تاریخ استخدام: ۱۳۸۲/۰۸/۰۱

مربی آموزش مهارت عملی رانندگی

مربیان آموزشگاه - دوره آموزش عملی

آموزش رانندگی را حرفه‌ای آغاز کن ...

اپلیکیشن یکپارچه موبایل اندرویید - Android App

اپلیکیشن یکپارچه
مدیریت آموزشی

اکنون ابزاری نوین در دستان شما

توسط اپلیکیشن قدرتمند موبایل (اندرویید) سرویس‌های آموزشی توسط خود شما قابل انجام می‌باشد.

ثبت‌نام انتخاب دوره‌های تئوری تعیین مربی و انتخاب جلسات شهر واریز شهریه (آنلاین و کارت به کارت) مشاهده جزئیات جلسات تئوری مشاهده ساعت و مربی هر جلسه شهر فهرست تراکنش‌های واریزی و تاییدی تغییر مشخصات کاربری

شرایط و مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه رانندگی پایه سه چیست؟

  • دارا بودن سن ۱۸ سال تمام برای آقایان و خانمها
  • دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای افراد با سواد
  • دارا بودن ۳۰ سال سن تمام برای افراد بی سواد

مراحل اخذ گواهینامه پایه سوم چیست؟

  • اصل شناسنامه و در صورت داشتن توضیحات ( شناسنامه قدیم ) یک برگ کپی از صفحه توضیحات (شناسنامه های جدید صفحه اول و دوم )
  • اصل و کپی کارت ملی (درصورت داشتن شناسنامه های قدیم )
  • ۹ قطعه عکس ۴*۳ تمام رخ رنگی جدید با زمینه سفید و بالباس تیره ، بدون عینک ، کلاه و کراوات و خانمها با حجاب اسلامی و مغایر با عکس شناسنامه
  • تعیین گروه خونی از سوی یکی از آزمایشگاه ها یا مراکز درمانی و قانونی معتبر

پس از ثبت‌‌نام در آموزشگاه چه مراحلی پیش رو دارم؟

پس از ثبت‌‌نام و دریافت ۲ برگ معاینات پزشکی می‌‌بایست با توجه به لیست پزشکانی که از طرف ما ارایه می‌‌شود، معاینات جسمانی را انجام داده و نتیجه را سریعاً به دفتر آموزشگاه اعلام نمایید تا همکاران ما شما را در نزدیکترین دوره تئوری آیین‌‌نامه و فنی (در حال حاضر ۱۶ ساعت) ثبت‌‌نام کنند. بعد از حضور کامل در این کلاس‌‌ها می‌‌بایستی نسبت به تعیین و انجام ۱۲ جلسه آموزش رانندگی اقدام فرمایید. مرحله بعد تشکیل کاردکس می‌‌باشد و پس از آن نوبت به آموزش‌‌های آیین‌‌نامه رانندگی است.

عکسی که برای ثبت‌‌نام ارایه می‌‌دهم چه شرایطی باید داشته باشد؟

۴×۳ تمام رخ ، پشت زمینه سفید، بدون روتوش و با کیفیت، آقایان با پیراهن تیره و خانم‌‌ها با مقنعه مشکی (روسری یا مقنعه خانم‌‌ها روشن، رنگی و دارای نقش و نگار نباشد) آقایان بدون ریش فانتزی و کلاه و کراوات و خانم‌‌ها با حجاب کامل و گردی صورت مشخص باشد) بدون عینک طبی و جدید باشند.

تماس با آموزشگاه رانندگی اتحاد

نشانی: نشانی: تهران، فلکه چهارم تهرانپارس، خیابان وفادار شرقی

تلفن: ۷۷۳۷۵۳۶۴ (۰۲۱)

ایمیل: info@etehad.net