کاربر میهمان ( ورود ) | ثبت‌‌نام میهمان  | راهنما  یک‌‌شنبه، ۱۲ تیر‌‌ماه ۱۴۰۱ | Sunday, July 3, 2022
 
 
سامانه ثبت‌ نام مدیریت آموزشی مربیان شرایط و مدارک آزمون آرشیو درباره ما تماس با ما
 

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

۱۸:۰۰

۱۹:۳۰

سرهنگ منتظری

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

۱۸:۰۰

۱۹:۳۰

سرهنگ منتظری

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

۱۸:۰۰

۱۹:۳۰

سرهنگ منتظری

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۸:۰۰

۱۹:۳۰

سرهنگ منتظری

۵

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۱

۱۴:۳۰

۱۶:۰۰

مهندس بصیری

۶

فنی

جمعه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۲

۱۱:۳۰

۱۳:۰۰

مهندس بصیری

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

۱۸:۰۰

۱۹:۳۰

سرهنگ منتظری

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۴

۱۸:۰۰

۱۹:۳۰

سرهنگ منتظری


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

۱۶:۳۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

۱۶:۳۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

۱۶:۳۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۶:۳۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۵

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۱

۱۳:۰۰

۱۴:۳۰

مهندس بصیری

۶

فنی

جمعه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۲

۱۰:۰۰

۱۱:۳۰

مهندس بصیری

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

۱۶:۳۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۴

۱۶:۳۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۰۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم شخص استاد

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۰۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم شخص استاد

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۰۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

اقای بصیری

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۰۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم شخص استاد

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۰۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

اقای بصیری

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۰۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم شخص استاد

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۰۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم شخص استاد

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۰۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم شخص استاد


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم شخص استاد

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم شخص استاد

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

اقای بصیری

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم شخص استاد

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

اقای بصیری

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم شخص استاد

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم شخص استاد

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۰۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم شخص استاد


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم شخص استاد

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم شخص استاد

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

اقای بصیری

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم شخص استاد

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

اقای بصیری

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم شخص استاد

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم شخص استاد

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم شخص استاد


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم شخص استاد

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم شخص استاد

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

اقای بصیری

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم شخص استاد

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

اقای بصیری

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم شخص استاد

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم شخص استاد

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم شخص استاد


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم شخص استاد

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم شخص استاد

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

اقای بصیری

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم شخص استاد

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم شخص استاد

۶

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

اقای بصیری

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم شخص استاد

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم شخص استاد


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم شخص استاد

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم شخص استاد

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

اقای بصیری

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم شخص استاد

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

اقای بصیری

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم شخص استاد

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم شخص استاد

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم شخص استاد


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۱ دی ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم شخص استاد

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم شخص استاد

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

اقای بصیری

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم شخص استاد

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

اقای بصیری

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم شخص استاد

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم شخص استاد

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم شخص استاد


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۴ دی ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم شخص استاد

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم شخص استاد

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

اقای بصیری

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم شخص استاد

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

اقای بصیری

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم شخص استاد

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم شخص استاد

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم شخص استاد


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۷ دی ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم شخص استاد

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم شخص استاد

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

اقای بصیری

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم شخص استاد

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

اقای بصیری

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم شخص استاد

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم شخص استاد

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم شخص استاد


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۳۰ آذر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم شخص استاد

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم شخص استاد

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

اقای بصیری

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم شخص استاد

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

اقای بصیری

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم شخص استاد

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم شخص استاد

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم شخص استاد


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۳ آذر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم شخص استاد

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم شخص استاد

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

اقای بصیری

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم شخص استاد

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

اقای بصیری

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم شخص استاد

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم شخص استاد

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم شخص استاد


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۶ آذر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۱۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم شخص استاد

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم شخص استاد

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۱۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

اقای بصیری

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم شخص استاد

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۱۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

اقای بصیری

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم شخص استاد

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم شخص استاد

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم شخص استاد


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۹ آذر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۰۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم شخص استاد

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۱۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم شخص استاد

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۱۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

اقای بصیری

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۱۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم شخص استاد

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۱۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

اقای بصیری

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۱۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم شخص استاد

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۱۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم شخص استاد

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۱۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم شخص استاد


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲ آذر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۰۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم شخص استاد

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم شخص استاد

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۰۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

اقای بصیری

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۰۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم شخص استاد

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۰۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

اقای بصیری

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۰۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم شخص استاد

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۰۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم شخص استاد

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۰۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم شخص استاد


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۵ آبان ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۲۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم شخص استاد

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۲۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم شخص استاد

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۲۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

اقای بصیری

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۲۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم شخص استاد

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۲۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

اقای بصیری

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۲۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم شخص استاد

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۲۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم شخص استاد

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم شخص استاد


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۸ آبان ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۱۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم شخص استاد

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم شخص استاد

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۱۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

اقای بصیری

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم شخص استاد

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۲۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

اقای بصیری

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۲۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم شخص استاد

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۲۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم شخص استاد

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۲۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم شخص استاد


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم شخص استاد

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم شخص استاد

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

اقای بصیری

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم شخص استاد

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

اقای بصیری

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم شخص استاد

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم شخص استاد

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۰۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم شخص استاد


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم شخص استاد

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم شخص استاد

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

اقای بصیری

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم شخص استاد

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

اقای بصیری

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم شخص استاد

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم شخص استاد

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم شخص استاد


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۳ مهر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۱۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم شخص استاد

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم شخص استاد

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۱۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

اقای بصیری

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم شخص استاد

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

اقای بصیری

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۱۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم شخص استاد

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۱۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم شخص استاد

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم شخص استاد


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۶ مهر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۰۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم شخص استاد

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم شخص استاد

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۰۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

اقای بصیری

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم شخص استاد

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۰۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

اقای بصیری

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۰۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم شخص استاد

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۱۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم شخص استاد

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۱۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم شخص استاد


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم شخص استاد

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم شخص استاد

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم شخص استاد

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

اقای بصیری

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم شخص استاد

۶

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۰۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

اقای بصیری

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۰۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم شخص استاد

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۰۴

۱۸:۰۰

۱۹:۰۰

خانم شخص استاد


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم شخص استاد

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۲۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم شخص استاد

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم شخص استاد

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

اقای بصیری

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم شخص استاد

۶

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

اقای بصیری

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم شخص استاد

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۲۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم شخص استاد


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم شخص استاد

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۲۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم شخص استاد

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم شخص استاد

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم شخص استاد

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم شخص استاد

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

اقای بصیری

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم شخص استاد

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۲۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

اقای بصیری 

نام کاربری

 

رمز عبور

   

به کانال تلگرام ما بپیوندید. ما را در اینستاگرام دنبال کنید

آموزشگاه رانندگی اتحاد


ثبت‌‌نام

مدیریت آموزشی

شرایط و مدارک

دانشنامه

آرشیو

درباره ما

تماس با ما


نشانی: نشانی: تهران، فلکه چهارم تهرانپارس، خیابان وفادار شرقی

تلفن: ۷۷۳۷۵۳۶۴ (۰۲۱)

پست الکترونیک: info@etehad.net

 

© ۱۴۰۱ کلیه حقوق برای آموزشگاه رانندگی اتحاد محفوظ است.

هرگونه کپی برداری از مطالب و محتوای این وب‌‌سایت بدون مجوز کتبی نقض قانون حمایت از تولیدکنندگان محتوای اینترنتی می‌‌باشد و تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.

طراحی و توسعه: گروه ریزسامانه‌‌های نمادیس| پایگاه آموزش مجازی رانندگی| عضو طرح سامانه مدیریت هوشمند آموزشگاه رانندگی