رانندگی در شب

حتی الامکان با نور پائین حرکت کنید.

رانندگی در شب

حتی الامکان با نور پائین حرکت کنید.

سه‌‌شنبه، ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۶:۰۴

رانندگی در شب

حتی الامکان با نور پائین حرکت کنید.

در سربالائی ها از نور بالا و در سرازیری ها از نور پائین در سر پیچهای دست راستی از نور بالا و در سر پیچهای دست چپی از نور پائین استفاده کنید. اگر نور بالای اتومبیل مقابل مزاحم دید شماست با تعویض استپ  به او علامت دهید توجه به  اخطار و چراغ راننده پشت سر بسیار ضروری است.

در هنگام سبقت در شب یا روز با چراغ زدن یا بوق زدن به راننده جلویی علامت دهید  تا از آگاهی او مطمئن نشده اید مبادرت به سبقت نکنید پس از آگاهی او با نگاه در آینه بغل و زدن راهنمای سمت چپ راننده پشت سری را نیز از تصمیم خود آگاه سازید.

عمل سبقت گرفتن باید تا جایی ادامه یابد که اتومبیلی که از آن سبقت گرفته اید به طور واضح از آئینه داخل دیده شود.هیچگاه اقدام به سبقت غیر مجاز ننمائید.

سبقت از خودرو های طویل مانند تریلرها خطرات زیادتری دارد چون این نوع کامیون ها که طول آنها به 24 متر میرسد باید مسافت طولانی تری را برای سبقت در نظر گرفت بخصوص در موقع بارندگی که از زیر چرخهای این خودروها گل و لای به شیشه جلو پاشیده می شود باید دید وسیع تری نسبت به جلو داشت.

    

 


رانندگی در شب
رانندگی در شب

نظری وارد نشده است، شما اولین باشید ...