سرعت

سرعت ها و فاصله های رعایت شده در رانندگی

نکاتی ازآیین نامه رانندگی

سرعت

سرعت ها و فاصله های رعایت شده در رانندگی

شنبه، ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۱:۴۳

نکاتی ازآیین نامه رانندگی

 

سرعت در شهر :

آزاد راه: حداقل 70 حد اکثر 120 کیلومتر  بزرگراه : 100 &mdash-  خیابان اصلی : 60 &mdash- خیابان فرعی : 50 &mdash- میادین : 30

 

سرعت خارج شهر :

  آزاد راه : سواری و وانت 120 ( کامیون و مینی بوس واتوبوس درلاین سوم ممنوع )کامیون و مینی بوس 110 حداقل سرعت 70 در حاشیه سمت راست

     بزرگراه : سواری و وانت 110 بقیه خودروها 100 -  جاده اصلی کلیه خودروها روز 95 شب 85 -  جاده فرعی روز 85 شب75

 

جهت خودرونقص فنی :

 تابلومثلثی هشدار یا احتیاط را درجاده در فاصله 70 متری و در بزرگراه ها درفاصله 150 متری قرارمی دهیم

 

دور زدن :

در فاصله 150 متری پیچها تقاطع سربالایی تونل پل و جاهایی که دید کافی نیست و خط ممتد ممنوع است

 

درپارک دوبل :

فاصله با خودروجانبی 50 سانتی متربا جدول 45 سانتی متربا خودروجلو وعقب 1متروخودرو موازی جدول پارک شود

 

 

سبقت :

در فاصله 50مترمانده به پیچ تا 50متربعد ازآن و در تقاطع راهها و راه آهن و پل ها سبقت نگیریم و 100 متر مانده به مدخل تونل ها و پل ها تا انتهای آنها

نکاتی ازآیین نامه رانندگی
سرعتنکاتی ازآیین نامه رانندگی
سرعتنکاتی ازآیین نامه رانندگی
سرعتنکاتی ازآیین نامه رانندگی
سرعت

نظری وارد نشده است، شما اولین باشید ...